เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด.สะพานสี่ สตีล โปรดักส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด.สะพานสี่ สตีล โปรดักส์  ได้ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2549 โดยผู้ก่อตั้งคือ สุรกิจ สุรชัยสิทธิโชค จากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำจึงมีประสบการณ์เรื่องงานก่อสร้างมาเป็นอย่างดีและด้วยแนวความคิดที่ต้องการให้มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความจริงใจ มีความรับผิดชอบ ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม ไว้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ หจก.สะพานสี่ สตีล โปรดักส์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะพานสี่ สตีล โปรดักส์  จึงเชื่อมั่นได้ว่า ทางองกรณ์ของเราจะรักษา  มาตรฐานการสร้างสรรค์ งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

"ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา"