ลูกค้าของเรา

Air internaltional

Thai Kansai Paint Co.,LTD.

Ford Motor (Thailand) Co.,Ltd.

Hitachi Chemical Automotive Thailand Co.,Ltd.

Valmate Forward

Thai Asakawa co. ltd

Suruga (Thailand ) Lo.,Ltd

Sub-Contract Thai Semcon Co.,Ltd

LG electronics thailand co. ltd

Sekisui (Thailand) Co.,Ltd.

Katoen Natie (Thailand) Limited

Kansai resin (Thailand) Co.,Ltd

Thai Summit Group

QTC Energy Public Company Limited